Odpady budowlane i rozbiórkowe

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku właściciel nieruchomości jest obowiązany dostarczyć odpady budowlane i rozbiórkowe do Punktu Dobrowolnego Gromadzenie Odpadów znajdującego się w Siedliskach k/Ełku, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-Mazury" Sp. z o.o., samodzielnie , na własny koszt, własnym lub wynajętym środkiem transportu. Odpady te będą odbierane nieodpłatnie.