Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne (powstające w gospodarstwach domowych) obejmujące głównie meble oraz urządzenia AGD. Wymagają one czynności demontażowych, które pozwolą na wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu oraz usunięcie elementów niebezpiecznych, dlatego konieczne jest ich gromadzenie w sposób selektywny .


 

Częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:


 

W Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp z o. o. w Siedliskach

  • odbierane będą nieodpłatnie odpady komunalne zebrane selektywnie: meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczane indywidualnie pojazdem o tonażu 3,5 Mg.

 

W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie:

  • co 2 tygodnie, z miejsc przy kontenerach.

W zabudowie jednorodzinnej

  • jeden raz w miesiącu

 

Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Siedliskach czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:00 - 17:00, a w soboty 07:00 - 12:00.

 

Wymienione odpady właściciele nieruchomości mogą dostarczyć do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Siedliskach osobiście, własnym lub najętym transportem o tonażu nie przekraczającym 3,5 Mg.