Wywozy planowane na dzień 29.05.2019

Wywozy planowane na dzień 29.05.2019

Zabudowa niezamieszkała

Odpady zmieszane

Jana Pawła II (KOMA)
Kilińskiego (KOMA)
Kolbe (KOMA)
Matki Teresy z Kalkuty (pozostałe) (KOMA)
Piękna (KOMA)
Szczęsnego (KOMA)