Punkty zbiórki odpadów selektywnych

Punkty zbiórki odpadów selektywnych

Miejsca zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych

 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 - ul.Małeckich 1,
 2. Szkoła Podstawowa Nr  3 - ul.Grodzieńska 1,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 4 - ul.Wojska Polskiego 64,
 4. Szkoła Podstawowa Nr 5 – ul.M. Kolbego,
 5. Szkoła Podstawowa Nr 7 - ul.Kilińskiego 48,
 6. Szkoła Podstawowa Nr 9 - ul.Piwnika Ponurego 1,
 7. Gimnazjum Nr 1 -  ul.Małeckich 1,
 8. Gimnazjum Nr 3 – ul.Piwnika Ponurego 1,
 9. Gimnazjum Nr 4 – ul.Grodzieńska 1,
 10. Zespół Szkół Samorządowych – ul.Suwalska 15,
 11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul.Piłsudskiego  27,
 12. Przedszkole Samorządowe Nr 2- ul.Armii Krajowej 4,
 13. Przedszkole Samorządowe Nr 3 – ul.Słowackiego 18,
 14. Miejskie Przedszkole i Żłobek EKOLUDKI – ul.Kilińskiego 48,
 15. Przedszkole Samorządowe  Nr 5 – ul.ks.Popiełuszki 6,
 16. Przedszkole Samorządowe  Nr 6 – ul.Toruńska 8a,
 17. Przedszkole Samorządowe  Nr 7 – ul.Kajki 8,
 18. Miejskie Przedszkole  Nr 8 –  ul.Dobrzańskiego 3,
 19. Centrum Edukacji Ekologicznej – ul.Parkowa 12,
 20. Ełckie Centrum Kultury – ul.Wojska Polskiego 47,
 21. Urząd Miasta Ełku – ul.Piłsudskiego  4,
 22. PUK Sp. z o.o. –  ul.Suwalska 38.
 23. Zespół Szkół Nr 1 – ul. 11 Listopada 24
 24. Zespół Szkół Nr 2 – ul. Sikorskiego 7
 25. Zespół Szkół Nr 4 – ul.Grajewska 16A
 26. Zespół Szkół Nr 5 – ul.Sikorskiego 5,
 27. Zespół Szkół Nr 6 – ul.Kajki 4,
 28. Zespół Szkół Mech.-Elektr. - ul.Armii Krajowej 1,
 29. I Liceum Ogółnokształcące – ul.Piłsudskiego 3,
 30. Starostwo Powiatowe w Ełku – ul.Piłsudskiego 4.

  

Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w Siedliskach

 

Czynny:

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 do 15.00

sobota w godz. 7.00 – 11.00

(za wyjątkiem świąt przypadających w w/w dniach)

 

Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, złom metalowy, szkło pozostałe, żużel i popioły paleniskowe, świetlówki oraz inne odpady zawierające rtęć, oleje i tłuszcze jadalne oraz zużyte opony.

 

Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w/w odpady odbierane będą nieodpłatnie. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą je dostarczać osobiście, własnym lub najętym transportem o tonażu nieprzekraczającym 3.5 Mg.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PDGO "Eko - Mazury Sp. z o.o."

 

Punkty  zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku ul. Suwalska 38

czynny: wtorek i czwartek – godziny: 14.00 do 18.00

tel. 087-610-04-39

 

2. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w Siedliskach

 

czynny:

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 do 15.00

sobota w godz. 7.00 – 11.00

(za wyjątkiem świąt przypadających w w/w dniach)

 

 

Wykaz aptek, w których prowadzona jest zbiórka przeterminowanych leków

 

1.  Apteka Cefarm Białystok SA - ul. Armii Krajowej 20

 2.  Apteka Cefarm Białystok SA – ul. J. Kilińskiego 42

 3.  Apteka Cefarm – ul. Wojska Polskiego 42

 4.  Apteka Cefarm - ul. Kościuszki 1

 5.  Apteka "GEMINI" - ul. Mickiewicza 10b

 6.  Apteka "Dbam o zdrowie" - ul. Targowa 30 ,

7.  Apteka "Eko-farmacja" Sp. z o. o. - ul. J. Tuwima 20/1U

8.  Apteka "PÓŁNOC" - ul. Sikorskiego 3

 9.  Apteka MELISA - ul. Jana Pawła II 5A/5

10 Apteka "ARNICA" – ul.  Jana Pawła II 15A/3

11. Apteka Św. Brunona -  ul. Wojska Polskiego 45

12. Apteka Św. Brunona w Szpitalu Miejskim - ul. Baranki 24

13. Apteka Wileńska - ul. Piłsudskiego 9/3

14. Apteka Na Jana Pawła II Nowa Farmacja - ul. Jana Pawła II 7
 
15. Apteka "WRACAM DO ZDROWIA" - ul. Matki Teresy z Kalkuty 2
 
16. Apteka 24H - ul. Mickiewicza 19 lok. 6D
 
17. Apteka "GEMINI" - ul. Armii Krajowej 19