Szafera (Szkoła Podstawowa nr 4)

Szafera (Szkoła Podstawowa nr 4)

Terminy wywozów odpadów - Szafera (Szkoła Podstawowa nr 4)

Zabudowa niezamieszkała

Odpady resztkowe

04.01.2021 (PUK)
18.01.2021 (PUK)
01.02.2021 (PUK)
15.02.2021 (PUK)
01.03.2021 (PUK)
15.03.2021 (PUK)
29.03.2021 (PUK)
12.04.2021 (PUK)
26.04.2021 (PUK)
10.05.2021 (PUK)
24.05.2021 (PUK)
07.06.2021 (PUK)
21.06.2021 (PUK)
05.07.2021 (PUK)
19.07.2021 (PUK)
02.08.2021 (PUK)
16.08.2021 (PUK)
30.08.2021 (PUK)
13.09.2021 (PUK)
27.09.2021 (PUK)
11.10.2021 (PUK)
25.10.2021 (PUK)
08.11.2021 (PUK)
22.11.2021 (PUK)
06.12.2021 (PUK)
20.12.2021 (PUK)

Szkło

04.01.2021 (PUK)
18.01.2021 (PUK)
01.02.2021 (PUK)
15.02.2021 (PUK)
01.03.2021 (PUK)
15.03.2021 (PUK)
29.03.2021 (PUK)
12.04.2021 (PUK)
26.04.2021 (PUK)
10.05.2021 (PUK)
24.05.2021 (PUK)
07.06.2021 (PUK)
21.06.2021 (PUK)
05.07.2021 (PUK)
19.07.2021 (PUK)
02.08.2021 (PUK)
16.08.2021 (PUK)
30.08.2021 (PUK)
13.09.2021 (PUK)
27.09.2021 (PUK)
11.10.2021 (PUK)
25.10.2021 (PUK)
08.11.2021 (PUK)
22.11.2021 (PUK)
06.12.2021 (PUK)
20.12.2021 (PUK)

Odpady biodegradowalne

05.01.2021 (PUK)
20.01.2021 (PUK)
03.02.2021 (PUK)
17.02.2021 (PUK)
03.03.2021 (PUK)
17.03.2021 (PUK)
31.03.2021 (PUK)
14.04.2021 (PUK)
28.04.2021 (PUK)
12.05.2021 (PUK)
26.05.2021 (PUK)
09.06.2021 (PUK)
23.06.2021 (PUK)
07.07.2021 (PUK)
21.07.2021 (PUK)
04.08.2021 (PUK)
18.08.2021 (PUK)
01.09.2021 (PUK)
15.09.2021 (PUK)
29.09.2021 (PUK)
13.10.2021 (PUK)
27.10.2021 (PUK)
10.11.2021 (PUK)
24.11.2021 (PUK)
08.12.2021 (PUK)
22.12.2021 (PUK)

Papier

15.01.2021 (PUK)
29.01.2021 (PUK)
12.02.2021 (PUK)
26.02.2021 (PUK)
12.03.2021 (PUK)
26.03.2021 (PUK)
09.04.2021 (PUK)
23.04.2021 (PUK)
07.05.2021 (PUK)
21.05.2021 (PUK)
04.06.2021 (PUK)
18.06.2021 (PUK)
02.07.2021 (PUK)
16.07.2021 (PUK)
30.07.2021 (PUK)
13.08.2021 (PUK)
27.08.2021 (PUK)
10.09.2021 (PUK)
24.09.2021 (PUK)
08.10.2021 (PUK)
22.10.2021 (PUK)
05.11.2021 (PUK)
19.11.2021 (PUK)
03.12.2021 (PUK)
17.12.2021 (PUK)
31.12.2021 (PUK)

Metale i tworzywa sztuczne

15.01.2021 (PUK)
29.01.2021 (PUK)
12.02.2021 (PUK)
26.02.2021 (PUK)
12.03.2021 (PUK)
26.03.2021 (PUK)
09.04.2021 (PUK)
23.04.2021 (PUK)
07.05.2021 (PUK)
21.05.2021 (PUK)
04.06.2021 (PUK)
18.06.2021 (PUK)
02.07.2021 (PUK)
16.07.2021 (PUK)
30.07.2021 (PUK)
13.08.2021 (PUK)
27.08.2021 (PUK)
10.09.2021 (PUK)
24.09.2021 (PUK)
08.10.2021 (PUK)
22.10.2021 (PUK)
05.11.2021 (PUK)
19.11.2021 (PUK)
03.12.2021 (PUK)
17.12.2021 (PUK)
31.12.2021 (PUK)