Strona główna

Strona główna

  

1 lipca 2013 roku zmienił się sposób odbioru odpadów

  

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 lipca 2011 r. przyjął zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości na skutek których każda gmina w Polsce została zobowiązana do przyjęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami. Dlatego od 1 lipca 2013 r. to gmina zapewnia (za opłatą) usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

SZANOWNI WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ! 

 

Uprzejmie informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz świetlówki można bezpłatnie oddać do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy ul.Suwalskiej 38.

Punkt otwarty: wtorki, czwartki, w godz. 14:00-18:00

tel. 87 610 04 39

 

SKŁADANIE DEKLARACJI:


W przypadku budynków wielorodzinnych deklarację składa wspólnota, w imieniu której wszystkie czynności wykonuje zarząd lub zarządca wspólnoty. W zasobach spółdzielni mieszkaniowych deklarację składa zarząd spółdzielni, a w przypadku budynków jednorodzinnych właściciel nieruchomości bądź inny podmiot władający nieruchomością. Mieszkańcy zabudowań jednorodzinnych deklaracje składają do Urzędu Miasta Ełku, pokój nr 04, ul. Piłsudskiego 4, a opłaty wnoszą na konto Urzędu Miasta Ełku podane w deklaracji. Natomiast mieszkańcy zabudowań wielorodzinnych dostarczają oświadczenie do zarządcy (spółdzielnia mieszkaniowa, lub wspólnota) i tam również wnoszą opłaty.
 

 POJEMNIKI NA ODPADY:


Koszt dostarczenia pojemników, przygotowania i utrzymania miejsca na pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych ponosi właściciel nieruchomości. W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarząd wspólnoty i spółdzielni w zabudowaniach wielorodzinnych odpowiedzialny jest za dostarczenie pojemników i ich oznaczenie.
 


   ODPADY GROMADZONE NA POSESJACH NIEZAMIESZKAŁYCH    :

 

Odpady gromadzone w zakładach pracy, szkołach, przedszkolach, szpitalach, obiektach użyteczności publicznej itp. zagospodarowane będą na dotychczasowych zasadach, tj. kontynuacji zawartych obecnie umów na wywóz odpadów. Taka sama procedura dotyczyć będzie wywozu nieczystości płynnych. Właściciele i najemcy lokali usługowych, położonych w budynkach mieszkalnych zobowiązani będą do zawarcia odrębnej umowy z wyłonionym operatorem lub innym posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie odbioru odpadów. 

   

 

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów z PDGO czynny będzie w następujących godzinach:

 

         - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki - od godziny 7.00 do godziny 17.00,

         - soboty - od godziny 7.00 do godziny 12.00.

 

Decyzja o segregacji odpadów jest dobrowolna.

  

Pytania i odpowiedzi