Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Ełk

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Ełk

 

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku,

ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk

tel. 87 610 25 25

 

2. AR-TEC Artur Kowalik,

ul. E. Orzeszkowej 8B, 19-300 Ełk

tel. 87 610 07 21

 

3. KOMA EŁK Sp. z o.o.

 ul. Sikorskiego 19c

 19-300 Ełk

 tel. 87 610 55 27