Stawki

Stawki

UWAGA
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują
NOWE STAWKI
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
 
I. DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:
 
W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki:
 
1) 11,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
2) 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5 – go do 9 – tego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
3) 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 10 – tego i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 
W przypadku prowadzenia nieselektywnej zbiórki:
 
1) 13,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
2) 3,00 zł od każdego mieszkańca w przypadku 5 – go do 9 – tego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
3) 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 10 – tego i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 
 
II. DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH:
 

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) 15,00 zł za pojemnik 110 l – 120 l,
2) 20,00 zł za pojemnik 200 l – 240 l,
3) 85,00 zł za pojemnik 1100 l,
4) 245,00 zł za kontener KP–7,
5) 12,00 zł za worek 60 – 80L,
 

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości:

1) 19,00 zł za pojemnik 110 l – 120 l,
2) 29,00 zł za pojemnik 200 l – 240 l,
3) 116,00 zł za pojemnik 1100 l,
4) 404,00 zł za kontener KP–7,
5) 13,00 zł za worek 60 – 80L,
 
Od domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób:
 
1) selektywny – w wysokości – 31,00 zł, (w 2017 r. opłata wynosi 20,00 zł)
2) nieselektywny – wysokości 50,00 zł, (w 2017 r. opłata wynosi 40,00 zł)