Deklaracje

Deklaracje

Deklaracje można składać osobiście w Urzędzie Miasta Ełku w pokoju 04 (niski parter) oraz w pokoju 103 lub wrzucić do specjalnej urny przy wejściu w godzinach pracy urzędu, tj.: 

w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00,
od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
Deklaracje można złożyć także przez ePUAP (nie emailem) lub wysłać pocztą tradycyjną.
 
Uwaga!
 
w związku z koniecznością składnia nowych deklaracji w sprawie odpadów komunalnych, Biuro Obsługi Klienta mieszczące się w pokoju 04 w budynku Urzędu Miasta Ełku (niski parter) w dniach: 
 
9 lipca 2020 r. (czwartek), 
14 lipca 2020 r. (wtorek), 
16 lipca 2020 r. (czwartek), 
będzie otwarte do godziny 17.00.
 
Mieszkańcy domów jednorodzinnych składają deklaracje indywidualnie (osobiście, pocztą lub przez ePUAP). Płatności za wywóz odpadów należy dokonywać na dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe do 5 dnia kolejnego miesiąca. W Urzędzie Miasta Ełku można też pobrać naklejki na pojemniki zewnętrzne.
 
Mieszkańcy budynków wielolokalowych (bloki, kamienice) składają oświadczenia do zarządców lub spółdzielni mieszkaniowych, którzy na ich podstawie składają do Urzędu Miasta jedną, zbiorczą deklarację za cały budynek.
 

Informujemy, iż istnieje możliwość złożenia deklaracji drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez platformę ePuap (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) pod adresem http://www.epuap.gov.pl ; warunkiem jest posiadanie kwalifikowanego elektronicznego podpisu lub profilu zaufanego.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych.

Zachodzące zmiany w zakresie gospodarki odpadami należy zgłosić również w ciągu 14 dni. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

DEKLARACJE DO POBRANIA:

 

NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA (wersja pdf)

NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA (wersja edytowalna)

Załącznik D-GK-Z-1 do deklaracji (doc)

Załącznik D-GK-Z-1 do deklaracji (pdf)

 

NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA (wersja pdf)

NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA (wersja edytowalna)

Załącznik D-GK-N-2 do deklaracji (doc)

Załącznik D-GK-N-2 do deklaracji (pdf)