Odpady elektryczne i elektroniczne

Odpady elektryczne i elektroniczne

Od zawsze człowiek otacza się przedmiotami, które ułatwiają i uprzyjemniają mu życie. Wśród nich znajduje się sprzęt elektryczny i elektroniczny (SEE). 

Wyeksploatowany, nieprzydatny sprzęt elektryczny i elektroniczny staje się zwykłym odpadem (elektrośmieciem), którego ludzie pozbywają się w podobny sposób jak odpadów wielkogabarytowych.

 

 

Częstotliwość odbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:


 

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można wystawić w pobliżu pojemników na odpady. Częstotliwość jego odbioru będzie:

 

W zabudowie wielorodzinnej

  • co 2 tygodnie, z miejsc przy kontenerach

W zabudowie jednorodzinnej

  • 1 raz w miesiącu

 

2. W Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp z o. o. w Siedliskach

  • odbierane będą odpady komunalne zebrane selektywnie: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

3. W punkcie zbiórki zlokalizowanym na terenie miasta.


 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz świetlówki można bezpłatnie oddać do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy ul. Suwalskiej 38 

 

Punkt otwarty: wtorki, czwartki w godz. 14.00 - 18.00

więcej informacji pod numerem +48 87 / 610 - 04 - 39

 

 

Wymienione odpady właściciele nieruchomości mogą dostarczyć do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Siedliskach osobiście, własnym lub najętym transportem o tonażu nie przekraczającym 3,5 Mg. 

 

Punkt otwarty: Pn-Pt  - w godzinach 07:00 - 17:00

Soboty: w godzinach 07:00-12:00