Odpady frakcji mokrej

Odpady frakcji mokrej

Resztki żywności, resztki surowców do produkcji żywności, przeterminowane produkty żywnościowe, zużyte ręczniki i chusteczki papierowe oraz odpady zielone i inne odpady biodegradowalne (nadające się do kompostowania).


 

Częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:


 

Zabudowa wielorodzinna:

  • co najmniej jeden raz w tygodniu
  • w okresie letnim (1 maja – 15 września) – co najmniej dwa razy w tygodniu
  • Dodatkowo w dni poprzedzające ustawowo wolne od pracy.
  • Żużel i popiół paleniskowy - 1 raz w tygodniu.

Zabudowa jednorodzinna:

  • co najmniej jeden raz na dwa tygodnie
  • w okresie letnim (1 maja -15 września) – co najmniej raz w tygodniu
  • Żużel i popiół paleniskowy - 1 raz w miesiącu