Odpady frakcji suchej

Odpady frakcji suchej

papier i tektura (w tym: opakowania, gazety, czasopisma, itp.),metale żelazne i kolorowe, drewno, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, zużyte środki higieniczne (np. pampersy);

 

Częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałej:

zabudowa wielorodzinna:

- co najmniej raz w tygodniu;

- dodatkowo w dni poprzedzające ustawowo wolne od pracy (święta);

- żużel i popiół w okresie grzewczym, okreslonym corocznie przez Urząd Miasta - co najmniej 1 raz w tygodniu.

 

Zabudowa jednorodzinna:

- co najmniej raz na 2 tygodnie;

- Zużel i popiół w okresie grzewczym, określonym corocznie przez Urząd Miasta - co najmniej 1 raz w miesiącu.