Konwaliowa

Konwaliowa

Terminy wywozów odpadów - Konwaliowa

Zabudowa jednorodzinna

Popiół

21.05.2020 (KOMA)
16.06.2020 (KOMA)
30.06.2020 (KOMA)
14.07.2020 (KOMA)
28.07.2020 (KOMA)
11.08.2020 (KOMA)
25.08.2020 (KOMA)

Odpady resztkowe

02.06.2020 (KOMA)
16.06.2020 (KOMA)
30.06.2020 (KOMA)
14.07.2020 (KOMA)
28.07.2020 (KOMA)
11.08.2020 (KOMA)
25.08.2020 (KOMA)

Odpady biodegradowalne

03.06.2020 (KOMA)
17.06.2020 (KOMA)
01.07.2020 (KOMA)
15.07.2020 (KOMA)
29.07.2020 (KOMA)
12.08.2020 (KOMA)
26.08.2020 (KOMA)

Metale i tworzywa sztuczne

03.06.2020 (KOMA)
17.06.2020 (KOMA)
01.07.2020 (KOMA)
15.07.2020 (KOMA)
29.07.2020 (KOMA)
12.08.2020 (KOMA)
26.08.2020 (KOMA)

Szkło

04.06.2020 (KOMA)
18.06.2020 (KOMA)
02.07.2020 (KOMA)
16.07.2020 (KOMA)
30.07.2020 (KOMA)
13.08.2020 (KOMA)
27.08.2020 (KOMA)

Papier

04.06.2020 (KOMA)
18.06.2020 (KOMA)
02.07.2020 (KOMA)
16.07.2020 (KOMA)
30.07.2020 (KOMA)
13.08.2020 (KOMA)
27.08.2020 (KOMA)

Odpady gabarytowe

25.06.2020 (KOMA)
23.07.2020 (KOMA)
20.08.2020 (KOMA)