USUWANIE AZBESTU

USUWANIE AZBESTU

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
 
W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Miasta Ełku dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" informujemy, że zainteresowani mieszkańcy planujący wymianę pokryć dachowych azbestowych mogą składać stosowne wnioski.
 
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest. Natomiast nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.
 
W związku z powyższym osoby planujące w 2020 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest z dofinansowaniem zobowiązane są do złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Ełku pok. nr 02 w terminie do dnia 26 lipca 2019 r. 
 
Demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych w zgłoszonych lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Ełku zajmie się firma wyłoniona w drodze przetargu. Wobec powyższego prace należy tak zorganizować, żeby ostateczny termin zakończenia nastąpił w przybliżonym terminie maj/czerwiec 2020 r.
 
 
Formularz wniosku oraz niezbędne dokumenty znajdują się w załącznikach poniżej: