BIO

BIO

 

Odpady biodegradowalne powinny być tak rozdrobnione, aby mieściły się w worku lub pojemniku. Bioodpady to charakterystyczny odpad, który ulega rozkładowi przy udziale mikroorganizmów. Żeby było to możliwe, bioodpady nie mogę zawierać elementów plastikowych, czy szklanych, ponieważ tego mikroorganizmy nie rozłożą. 

 

WRZUCAMY:

- ODPADY Z OWOCÓW I WARZYW

- OBIERKI

- FUSY Z KAWY I HERBATY

- SKORUPKI JAJ

- RESZTKI JEDZENIA POCHODZENIA ROŚLINNEGO

- SKOSZONA TRAWA I LIŚCIE

- ROŚLINY DONICZKOWE I KWIATY

- TROCINY, KORA DRZEW, ŁUPINY ORZECHÓW

- PIECZYWO

 

ODBIÓR FRAKCJI:
 
Zabudowa jednorodzinna i domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - odbiór nie rzadziej niż co 2 tygodnie
Zabudowa wielorodzinna - odbiór nie rzadziej niż co 1 tydzień
Zabudowa niezamieszkała - odbiór nie rzadziej niż co 2 tygodnie