Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Ełk

Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Ełk

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Ełk zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych) prowadzona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. Siedliska 77, 19-300 Ełk