METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

 

Przed wrzuceniem do kosza wszelkie opakowania, pojemniki oraz puszki trzeba opróżnić z zawartości. Należy  również je zgnieść, żeby zajmowały jak najmniej miejsca. Dobrze jest też odkręcić zakrętki. Można je wyrzucić osobno do tego samego pojemnika lub przekazać na charytatywne akcje zbierania zakrętek, często prowadzone przez szkoły.

WRZUCAMY:

- PUSZKI PO NAPOJACH

- METALOWE NACZYNIA DO GOTOWANIA

- METALOWE ZAKRĘTKI, KAPSLE I KORKI

- METALOWE NARZĘDZIA, RURY, DRUTY I DROBNY ZŁOM

- FOLIĘ ALUMINIOWĄ

- POKRYWKI ZE SŁOIKÓW

- PLASTIKOWE OPAKOWANIA PO KOSMETYKACH, PŁYNACH DO MYCIA I CHEMII GOSPODARCZEJ

- PLASTIKOWE WORKI, TOREBKI I REKLAMÓWKI

- PLASTIKOWE KOSZYKI PO OWOCACH I WARZYWACH

- POJEMNIKI PO WYROBACH GARMAŻERYJNYCH

- OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE PO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI, TAKIE JAK KARTONY PO MLEKU, SOKACH - tzw. TETRAPAKI

- OPAKOWANIA PO CHIPSACH I SŁODYCZACH

- ZABAWKI WYKONANE W CAŁOŚCI Z PLASTIKU

- OPAKOWANIA Z FOLII ALUMINIOWEJ

- FOLIE OPAKOWANIOWE

 

 

ODBIÓR FRAKCJI:
 
Zabudowa jednorodzinna i domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - odbiór nie rzadziej niż co 2 tygodnie
 
Zabudowa wielorodzinna - odbiór nie rzadziej niż co 1 tydzień
 
Zabudowa niezamieszkała - odbiór nie rzadziej niż co 2 tygodnie