NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 
 
Przypominamy, że nieruchomości niezamieszkałe to takie nieruchomości, w których nikt nie mieszka (np. budynki użyteczności publicznej, urzędy, lokale handlowe i gastronomiczne, galerie, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, szkoły, przedszkola, hotele, restauracje, Rodzinne Ogrody Działkowe itd.), a wytwarzane są odpady komunalne.
 
 
Nieruchomości niezamieszkałe NIEOBJĘTE systemem organizowanym przez Gminę Miasto Ełk
 
 
Zawarte umowy (kopia lub skan) na odbiór opadów komunalnych właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani:
 
1) dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Miasta Ełku do pokoju nr 103 (parter),
2) przesłać drogą pocztową na adres tutejszego urzędu (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk),
3) przesłać drogą elektroniczną na adres email: a.koszczuk@um.elk.pl bądź um@um.elk.pl.
 
 
Nieruchomości niezamieszkałe OBJĘTE systemem organizowanym przez Gminę Miasto Ełk
 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, wymienionych w powyższej uchwale, objętych systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez Gminę Miasto Ełk zobowiązani są do:
 
1) złożenia oświadczenia o ilości wytwarzanych odpadów do spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych (w przypadku nieruchomości będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot mieszkaniowych, mieszanych położonych w zabudowie wielolokalowej), którzy złożą stosowną zbiorczą deklarację do Urzędu Miasta Ełku,
2) złożenia deklaracji w Urzędzie Miasta Ełku przez pozostałych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (niebędących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot mieszkaniowych, a także w przypadku nieruchomości mieszanych położonych w zabudowie jednorodzinnej i nieruchomości tylko niezamieszkałych) - właściciele takich nieruchomości będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podane dotychczas indywidualne konto (deklaracja)