Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Ełk

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Ełk

 

Od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r. odpady komunalne zbierane na terenie Gminy Miasta Ełku przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem (uchwała), odbiera konsorcjum trzech firm, wybranych w drodze postępowania o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:
 
KOMA EŁK sp. z o.o. w Ełku
 
ul. Podmiejska 7, 19-300 Ełk, tel. 87 610 55 27
 
 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH sp. z o.o. w Ełku
 
ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk, tel. 87 610 25 25
 
 
AR-TEC Artur Kowalik
 
ul. Elizy Orzeszkowej 8B, 19-300 Ełk, tel. 87 610 07 21