Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Ełk

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Ełk

 

Od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r. odpady komunalne zbierane na terenie Gminy Miasta Ełku przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem (uchwała), odbiera konsorcjum firm z podwykonawcą, wybranych w drodze postępowania o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:
 
KOMA EŁK sp. z o.o. w Ełku
 
ul. Podmiejska 7, 19-300 Ełk, tel. 87 610 55 27
 
 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH sp. z o.o. w Ełku
 
ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk, tel. 87 610 25 25
 
 
AR-TEC Artur Kowalik
 
ul. Elizy Orzeszkowej 8B, 19-300 Ełk, tel. 87 610 07 21