ODPADY Z PAPIERU

ODPADY Z PAPIERU

 

 

Odpady z papieru należy zbierać w taki sposób, aby nie były zamoczone oraz zanieczyszczone, w szczególności resztkami żywności, tłuszczami, olejami czy farbami. Odpady opakowaniowe z papieru należy w miarę możliwości zgnieść przed ich włożeniem do pojemnika. Prezd wyrzuceniem odpadów papierowych i tekturowych trzeba usunąć z nich wszystkie elementy wykonane z innych tworzyw, czyli chociażby spinacze biurowe, zszywki, okładki z płótna, foliowe "koszulki" itp.

 

WRZUCAMY:

- GAZETY

- CZASOPISMA

- PROSPEKTY

- KATALOGI

- ZESZYTY

- TEKTURĘ

- TORBY PAPIEROWE

- OPAKOWANIA PAPIEROWE

- PAPIER BIUROWY I SZKOLNY

- ZNISZCZONE KSIĄŻKI

- KARTONY ORAZ WYKONANE Z NICH OPAKOWANIA

 

ODBIÓR FRAKCJI:
 
Zabudowa jednorodzinna i domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - odbiór nie rzadziej niż co 3 tygodnie
 
Zabudowa wielorodzinna - odbiór nie rzadziej niż co 2 tygodnie
 
Zabudowa niezamieszkała - odbiór nie rzadziej niż co 2 tygodnie