PSZOK i LOKALNE PUNKTY ZBIÓRKI ODPADÓW

PSZOK i LOKALNE PUNKTY ZBIÓRKI ODPADÓW

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 
prowadzony jako Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w Siedliskach - Siedliska 77, 19-300 Ełk
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 17:30
oraz
w sobotę w godz. od 7:00 do 13:30 (za wyjątkiem świąt przypadających tych dniach)
 tel. 87 629 15 35/36
 
właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać osobiście (pojazdami o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i samodzielnie je rozładują), w stanie posortowanym, nieodpłatnie, bez limitu wagi, następujące rodzaje odpadów: papier, szkło opakowaniowe, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, sprzęt elektroniczny i elektryczny, RTV i AGD, inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (nie mogą zawierać azbestu, papy, smoły, itp.), odpady wielkogabarytowe (meble, drewno, itp.), popioły, odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki i inne zawierające rtęć, oleje odpadowe i tłuszcze jadalne), zużyte opony.
 
 
Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku - ul. Suwalska 38
Czynny we wtorki i czwartki w godzinach od 14:00 do 18:00
tel. 87 610 04 39
 
Mieszkańcy miasta mogą dostarczać osobiście do punktu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także żarówki i świetlówki.
 
 
Punkty zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych (w godzinach otwarcia poszczególnych instytucji):
 
Szkoła Podstawowa Nr 1 - ul. Koszykowa 1,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" - ul. J. i H. Małeckich 1,
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza - ul. Grodzieńska 1,
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Profesora Władysława Szafera - ul. prof. Władysława Szafera 2,
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – ul. św. M. M. Kolbego 11,
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi - ul. Jana Kilińskiego 48,
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II - ul. majora Jana Piwnika "Ponurego" 1,
Zespół Szkół Sportowych – ul. Suwalska 15,
Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Ełku – ul. Jana Kilińskiego 48,
Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy - ul. Armii Krajowej 4,
Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku – ul. Juliusza Słowackiego 18,
Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku – ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6,
Miejskie Przedszkole "Światełko" – ul. Toruńska 8a,
Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku – ul. Michała Kajki 8,
Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku –  ul. mjr Henryka Dobrzańskiego 3,
Centrum Edukacji Ekologicznej – ul. Parkowa 12,
Ełckie Centrum Kultury – ul. Wojska Polskiego 47,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. marsz. J. Piłsudskiego  27,
Urząd Miasta Ełku – ul. marsz. J. Piłsudskiego 4,
Starostwo Powiatowe w Ełku – ul. marsz. J. Piłsudskiego 4.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku –  ul. Suwalska 38.
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego – ul. marsz. J. Piłsudskiego 3,
Zespół Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego – ul. 11 Listopada 24,
Zespół Szkół Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – ul. gen. Władysława Sikorskiego 7,
Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego – ul. gen. Władysława Sikorskiego 5,
Zespół Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja – ul. Michała Kajki 4,
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - ul. Armii Krajowej 1,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – ul. Grajewska 16A
 
  
Punkty zbiórki przeterminowanych leków
 
Apteka Cefarm Białystok SA - ul. Armii Krajowej 20
Apteka Cefarm Białystok SA – ul. Jana Kilińskiego 42
Apteka Cefarm – ul. Wojska Polskiego 42
Apteka Cefarm - ul. Tadeusza Kościuszki 1
Apteka "GEMINI" - ul. Adama Mickiewicza 10b
Apteka "GEMINI" - ul. Armii Krajowej 19
Apteka "Dbam o zdrowie" - ul. Targowa 30 ,
Apteka "Eko-farmacja" Sp. z o. o. - ul. Juliana Tuwima 20 lok. 1U
Apteka "PÓŁNOC" - ul. gen. Władysława Sikorskiego 3
Apteka MELISA - ul. Jana Pawła II 5A/5
Apteka "ARNICA" – ul.  Jana Pawła II 15A lok. 3
Apteka Św. Brunona -  ul. Wojska Polskiego 45
Apteka Św. Brunona w Szpitalu Miejskim - ul. Baranki 24
Apteka Wileńska - ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 9 lok. 3
Apteka Na Jana Pawła II Nowa Farmacja - ul. Jana Pawła II 7
Apteka "WRACAM DO ZDROWIA" - ul. Matki Teresy z Kalkuty 2
Apteka 24H - ul. Adama Mickiewicza 19 lok. 6D