PSZOK i LOKALNE PUNKTY ZBIÓRKI ODPADÓW

PSZOK i LOKALNE PUNKTY ZBIÓRKI ODPADÓW

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 
prowadzony jako Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w Siedliskach - Siedliska 77, 19-300 Ełk
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 17:30
orazw sobotę w godz. od 7:00 do 13:30 (za wyjątkiem świąt przypadających tych dniach)
tel. 87 629 15 35/36
 
właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać osobiście (pojazdami o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i samodzielnie je rozładują), w stanie posortowanym, nieodpłatnie, bez limitu wagi, następujące rodzaje odpadów: papier, szkło opakowaniowe, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, sprzęt elektroniczny i elektryczny, RTV i AGD, inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (nie mogą zawierać azbestu, papy, smoły, itp.), odpady wielkogabarytowe (meble, drewno, itp.), popioły, odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki i inne zawierające rtęć, oleje odpadowe i tłuszcze jadalne), zużyte opony.
 
 
Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 

prowadzony jako Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w Siedliskach - Siedliska 77, 19-300 Ełk
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 17:30
oraz w sobotę w godz. od 7:00 do 13:30 (za wyjątkiem świąt przypadających tych dniach)
tel. 87 629 15 35/36

Mieszkańcy miasta mogą dostarczać osobiście do punktu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także żarówki i świetlówki.
 
 
Punkty zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych (w godzinach otwarcia poszczególnych instytucji):
 
Szkoła Podstawowa Nr 1 - ul. Koszykowa 1,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" - ul. J. i H. Małeckich 1,
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza - ul. Grodzieńska 1,
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Profesora Władysława Szafera - ul. prof. Władysława Szafera 2,
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – ul. św. M. M. Kolbego 11,
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi - ul. Jana Kilińskiego 48,
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II - ul. majora Jana Piwnika "Ponurego" 1,
Zespół Szkół Sportowych – ul. Suwalska 15,
Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Ełku – ul. Jana Kilińskiego 48,
Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy - ul. Armii Krajowej 4,
Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku – ul. Juliusza Słowackiego 18,
Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku – ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6,
Miejskie Przedszkole "Światełko" – ul. Toruńska 8a,
Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku – ul. Michała Kajki 8,
Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku –  ul. mjr Henryka Dobrzańskiego 3,
Centrum Edukacji Ekologicznej – ul. Parkowa 12,
Ełckie Centrum Kultury – ul. Wojska Polskiego 47,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. marsz. J. Piłsudskiego  27,
Urząd Miasta Ełku – ul. marsz. J. Piłsudskiego 4,
Starostwo Powiatowe w Ełku – ul. marsz. J. Piłsudskiego 4.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku –  ul. Suwalska 38.
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego – ul. marsz. J. Piłsudskiego 3,
Zespół Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego – ul. 11 Listopada 24,
Zespół Szkół Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – ul. gen. Władysława Sikorskiego 7,
Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego – ul. gen. Władysława Sikorskiego 5,
Zespół Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja – ul. Michała Kajki 4,
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - ul. Armii Krajowej 1,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – ul. Grajewska 16A
 
  
Punkty zbiórki przeterminowanych leków

Apteka „GEMINI” Hütter Sp. z o.o. - ul. Adama Mickiewicza 10B
KRC7 Sp. z o.o. Apteka Dr. Max - ul. Adama Mickiewicza 19 lok. 6D
Apteka „GEMINI” Hütter Sp. z o.o. - ul. Armii Krajowej 19
CEFARM Białystok S.A. - ul. Armii Krajowej 20
APTEKA św. Brunona ArsMedica Sp. z o.o. - ul. Baranki 24
Apteka A. Stępińska, J. Szafranowski - ul. gen. Władysława Sikorskiego 3
CEFARM Białystok S.A. - ul. Jana Kilińskiego 42
Apteka na Jana Pawła II Nowa Farmacja AP Sp. z o.o. - ul. Jana Pawła II 7
Apteka ARNICA Paweł Zaborowski - ul. Jana Pawła II 15A lok. 3
EKO-FARMACJA Sp. z o.o. - ul. Juliana Tuwima 20 lok. 1
Apteka „Wracam do zdrowia” Wracam do Zdrowia 1 Sp. z o.o. - ul. Matki Teresy z Kalkuty 2
Apteka „Wileńska” s.c. G.R.R. Jurgielaniec - ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 9 lok. 3
CEFARM Białystok S.A. - ul. Tadeusza Kościuszki 1
POLIFARM Sp. z o.o. Apteka Dbam o zdrowie - ul. Targowa 30
Apteka św. Brunona Centrum Medyczno-Oświatowe im. bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Ełckiej - ul. Wojska Polskiego 45