Informacja o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu

INFORMACJE O OSIĄGNIĘTYCH WYMAGANYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA:

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021