ODPADY BUDOWLANE

ODPADY BUDOWLANE

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku zbiórka odpadów budowalnych bezpośrednio po ich wytworzeniu odbywa się do kontenera dostarczonego przez przedsiębiorcę i przez niego odbierane na podstawie indywidualnej umowy. Odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych wytwórca przekazuje własnym lub wynajętym transportem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach. 

 

Zakład Unieeszkodliwiania Odpadów wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Siedliska 77, 19-300 Ełk
 
czynny
 
 
poniedziałek - piątek, w godz. 6:30 - 17:30
soboty, w godz. 7:00 - 13:30