Kościuszki 23 (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Kościuszki 23 (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Terminy wywozów odpadów - Kościuszki 23 (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Zabudowa niezamieszkała

Odpady biodegradowalne

30.12.2020 (PUK)
13.01.2021 (PUK)
27.01.2021 (PUK)
10.02.2021 (PUK)
24.02.2021 (PUK)
10.03.2021 (PUK)
24.03.2021 (PUK)
07.04.2021 (PUK)
21.04.2021 (PUK)
05.05.2021 (PUK)
19.05.2021 (PUK)
02.06.2021 (PUK)
16.06.2021 (PUK)
30.06.2021 (PUK)
14.07.2021 (PUK)
28.07.2021 (PUK)
11.08.2021 (PUK)
25.08.2021 (PUK)
08.09.2021 (PUK)
22.09.2021 (PUK)
06.10.2021 (PUK)
20.10.2021 (PUK)
03.11.2021 (PUK)
17.11.2021 (PUK)
01.12.2021 (PUK)
15.12.2021 (PUK)
29.12.2021 (PUK)

Odpady resztkowe

11.01.2021 (PUK)
25.01.2021 (PUK)
08.02.2021 (PUK)
22.02.2021 (PUK)
08.03.2021 (PUK)
22.03.2021 (PUK)
06.04.2021 (PUK)
19.04.2021 (PUK)
04.05.2021 (PUK)
17.05.2021 (PUK)
31.05.2021 (PUK)
14.06.2021 (PUK)
28.06.2021 (PUK)
12.07.2021 (PUK)
26.07.2021 (PUK)
09.08.2021 (PUK)
23.08.2021 (PUK)
06.09.2021 (PUK)
20.09.2021 (PUK)
04.10.2021 (PUK)
18.10.2021 (PUK)
02.11.2021 (PUK)
15.11.2021 (PUK)
29.11.2021 (PUK)
13.12.2021 (PUK)
27.12.2021 (PUK)

Szkło

11.01.2021 (PUK)
25.01.2021 (PUK)
08.02.2021 (PUK)
22.02.2021 (PUK)
08.03.2021 (PUK)
22.03.2021 (PUK)
06.04.2021 (PUK)
19.04.2021 (PUK)
10.05.2021 (PUK)
24.05.2021 (PUK)
07.06.2021 (PUK)
21.06.2021 (PUK)
05.07.2021 (PUK)
19.07.2021 (PUK)
02.08.2021 (PUK)
16.08.2021 (PUK)
30.08.2021 (PUK)
13.09.2021 (PUK)
27.09.2021 (PUK)
11.10.2021 (PUK)
25.10.2021 (PUK)
08.11.2021 (PUK)
22.11.2021 (PUK)
06.12.2021 (PUK)
20.12.2021 (PUK)

Papier

15.01.2021 (PUK)
29.01.2021 (PUK)
12.02.2021 (PUK)
26.02.2021 (PUK)
12.03.2021 (PUK)
26.03.2021 (PUK)
09.04.2021 (PUK)
23.04.2021 (PUK)
14.05.2021 (PUK)
28.05.2021 (PUK)
11.06.2021 (PUK)
25.06.2021 (PUK)
09.07.2021 (PUK)
23.07.2021 (PUK)
06.08.2021 (PUK)
20.08.2021 (PUK)
03.09.2021 (PUK)
17.09.2021 (PUK)
01.10.2021 (PUK)
15.10.2021 (PUK)
29.10.2021 (PUK)
12.11.2021 (PUK)
26.11.2021 (PUK)
10.12.2021 (PUK)
24.12.2021 (PUK)

Metale i tworzywa sztuczne

15.01.2021 (PUK)
29.01.2021 (PUK)
12.02.2021 (PUK)
26.02.2021 (PUK)
12.03.2021 (PUK)
26.03.2021 (PUK)
09.04.2021 (PUK)
23.04.2021 (PUK)
14.05.2021 (PUK)
28.05.2021 (PUK)
11.06.2021 (PUK)
25.06.2021 (PUK)
09.07.2021 (PUK)
23.07.2021 (PUK)
06.08.2021 (PUK)
20.08.2021 (PUK)
03.09.2021 (PUK)
17.09.2021 (PUK)
01.10.2021 (PUK)
15.10.2021 (PUK)
29.10.2021 (PUK)
12.11.2021 (PUK)
26.11.2021 (PUK)
10.12.2021 (PUK)
24.12.2021 (PUK)