Konieczki

Konieczki

Terminy wywozów odpadów - Konieczki

Zabudowa jednorodzinna

Odpady resztkowe

04.01.2021 (AR-TEC)
18.01.2021 (AR-TEC)
01.02.2021 (AR-TEC)
15.02.2021 (AR-TEC)
01.03.2021 (AR-TEC)
15.03.2021 (AR-TEC)
29.03.2021 (AR-TEC)
12.04.2021 (AR-TEC)
26.04.2021 (AR-TEC)
10.05.2021 (AR-TEC)
24.05.2021 (AR-TEC)
07.06.2021 (AR-TEC)
14.06.2021 (AR-TEC)
21.06.2021 (AR-TEC)
28.06.2021 (AR-TEC)
14.07.2021 (AR-TEC)
28.07.2021 (AR-TEC)
11.08.2021 (AR-TEC)
25.08.2021 (AR-TEC)
08.09.2021 (AR-TEC)
22.09.2021 (AR-TEC)
06.10.2021 (AR-TEC)
20.10.2021 (AR-TEC)
03.11.2021 (AR-TEC)
17.11.2021 (AR-TEC)
01.12.2021 (AR-TEC)
15.12.2021 (AR-TEC)
29.12.2021 (AR-TEC)

Szkło

05.01.2021 (AR-TEC)
26.01.2021 (AR-TEC)
16.02.2021 (AR-TEC)
09.03.2021 (AR-TEC)
30.03.2021 (AR-TEC)
20.04.2021 (AR-TEC)
11.05.2021 (AR-TEC)
01.06.2021 (AR-TEC)
22.06.2021 (AR-TEC)
13.07.2021 (AR-TEC)
03.08.2021 (AR-TEC)
24.08.2021 (AR-TEC)
14.09.2021 (AR-TEC)
05.10.2021 (AR-TEC)
26.10.2021 (AR-TEC)
16.11.2021 (AR-TEC)
07.12.2021 (AR-TEC)
28.12.2021 (AR-TEC)

Papier

05.01.2021 (AR-TEC)
26.01.2021 (AR-TEC)
16.02.2021 (AR-TEC)
09.03.2021 (AR-TEC)
30.03.2021 (AR-TEC)
20.04.2021 (AR-TEC)
11.05.2021 (AR-TEC)
01.06.2021 (AR-TEC)
22.06.2021 (AR-TEC)
13.07.2021 (AR-TEC)
03.08.2021 (AR-TEC)
24.08.2021 (AR-TEC)
14.09.2021 (AR-TEC)
05.10.2021 (AR-TEC)
26.10.2021 (AR-TEC)
16.11.2021 (AR-TEC)
07.12.2021 (AR-TEC)
28.12.2021 (AR-TEC)

Odpady biodegradowalne

06.01.2021 (AR-TEC)
07.01.2021 (AR-TEC)
20.01.2021 (AR-TEC)
03.02.2021 (AR-TEC)
17.02.2021 (AR-TEC)
03.03.2021 (AR-TEC)
17.03.2021 (AR-TEC)
31.03.2021 (AR-TEC)
14.04.2021 (AR-TEC)
28.04.2021 (AR-TEC)
12.05.2021 (AR-TEC)
26.05.2021 (AR-TEC)
02.06.2021 (AR-TEC)
09.06.2021 (AR-TEC)
16.06.2021 (AR-TEC)
23.06.2021 (AR-TEC)
30.06.2021 (AR-TEC)
08.07.2021 (AR-TEC)
22.07.2021 (AR-TEC)
05.08.2021 (AR-TEC)
19.08.2021 (AR-TEC)
02.09.2021 (AR-TEC)
16.09.2021 (AR-TEC)
30.09.2021 (AR-TEC)
14.10.2021 (AR-TEC)
28.10.2021 (AR-TEC)
10.11.2021 (AR-TEC)
25.11.2021 (AR-TEC)
09.12.2021 (AR-TEC)
23.12.2021 (AR-TEC)

Metale i tworzywa sztuczne

06.01.2021 (AR-TEC)
07.01.2021 (AR-TEC)
20.01.2021 (AR-TEC)
03.02.2021 (AR-TEC)
17.02.2021 (AR-TEC)
03.03.2021 (AR-TEC)
17.03.2021 (AR-TEC)
31.03.2021 (AR-TEC)
14.04.2021 (AR-TEC)
28.04.2021 (AR-TEC)
12.05.2021 (AR-TEC)
26.05.2021 (AR-TEC)
09.06.2021 (AR-TEC)
23.06.2021 (AR-TEC)
08.07.2021 (AR-TEC)
22.07.2021 (AR-TEC)
05.08.2021 (AR-TEC)
19.08.2021 (AR-TEC)
02.09.2021 (AR-TEC)
16.09.2021 (AR-TEC)
30.09.2021 (AR-TEC)
14.10.2021 (AR-TEC)
28.10.2021 (AR-TEC)
10.11.2021 (AR-TEC)
25.11.2021 (AR-TEC)
09.12.2021 (AR-TEC)
23.12.2021 (AR-TEC)

Odpady gabarytowe

07.01.2021 (AR-TEC)
04.02.2021 (AR-TEC)
04.03.2021 (AR-TEC)
01.04.2021 (AR-TEC)
13.05.2021 (AR-TEC)
10.06.2021 (AR-TEC)
08.07.2021 (AR-TEC)
05.08.2021 (AR-TEC)
02.09.2021 (AR-TEC)
30.09.2021 (AR-TEC)
28.10.2021 (AR-TEC)
25.11.2021 (AR-TEC)
23.12.2021 (AR-TEC)

Popiół

11.01.2021 (AR-TEC)
25.01.2021 (AR-TEC)
08.02.2021 (AR-TEC)
22.02.2021 (AR-TEC)
08.03.2021 (AR-TEC)
22.03.2021 (AR-TEC)
19.04.2021 (AR-TEC)
17.05.2021 (AR-TEC)
14.06.2021 (AR-TEC)
12.07.2021 (AR-TEC)
09.08.2021 (AR-TEC)
06.09.2021 (AR-TEC)
04.10.2021 (AR-TEC)
18.10.2021 (AR-TEC)
02.11.2021 (AR-TEC)
15.11.2021 (AR-TEC)
29.11.2021 (AR-TEC)
13.12.2021 (AR-TEC)
27.12.2021 (AR-TEC)
Zabudowa niezamieszkała

Odpady biodegradowalne

31.12.2020 (AR-TEC)
07.01.2021 (AR-TEC)
20.01.2021 (AR-TEC)
03.02.2021 (AR-TEC)
17.02.2021 (AR-TEC)
03.03.2021 (AR-TEC)
17.03.2021 (AR-TEC)
31.03.2021 (AR-TEC)
14.04.2021 (AR-TEC)
28.04.2021 (AR-TEC)
12.05.2021 (AR-TEC)
26.05.2021 (AR-TEC)
09.06.2021 (AR-TEC)
23.06.2021 (AR-TEC)

Metale i tworzywa sztuczne

31.12.2020 (AR-TEC)
07.01.2021 (AR-TEC)
20.01.2021 (AR-TEC)
03.02.2021 (AR-TEC)
17.02.2021 (AR-TEC)
03.03.2021 (AR-TEC)
17.03.2021 (AR-TEC)
31.03.2021 (AR-TEC)
14.04.2021 (AR-TEC)
28.04.2021 (AR-TEC)
12.05.2021 (AR-TEC)
26.05.2021 (AR-TEC)
09.06.2021 (AR-TEC)
23.06.2021 (AR-TEC)

Odpady resztkowe

04.01.2021 (AR-TEC)
18.01.2021 (AR-TEC)
01.02.2021 (AR-TEC)
15.02.2021 (AR-TEC)
01.03.2021 (AR-TEC)
15.03.2021 (AR-TEC)
29.03.2021 (AR-TEC)
12.04.2021 (AR-TEC)
26.04.2021 (AR-TEC)
10.05.2021 (AR-TEC)
24.05.2021 (AR-TEC)
07.06.2021 (AR-TEC)
21.06.2021 (AR-TEC)

Szkło

12.01.2021 (AR-TEC)
26.01.2021 (AR-TEC)
09.02.2021 (AR-TEC)
23.02.2021 (AR-TEC)
09.03.2021 (AR-TEC)
23.03.2021 (AR-TEC)
06.04.2021 (AR-TEC)
20.04.2021 (AR-TEC)
04.05.2021 (AR-TEC)
18.05.2021 (AR-TEC)
01.06.2021 (AR-TEC)
15.06.2021 (AR-TEC)
29.06.2021 (AR-TEC)

Papier

12.01.2021 (AR-TEC)
26.01.2021 (AR-TEC)
09.02.2021 (AR-TEC)
23.02.2021 (AR-TEC)
09.03.2021 (AR-TEC)
23.03.2021 (AR-TEC)
06.04.2021 (AR-TEC)
20.04.2021 (AR-TEC)
04.05.2021 (AR-TEC)
18.05.2021 (AR-TEC)
01.06.2021 (AR-TEC)
15.06.2021 (AR-TEC)
29.06.2021 (AR-TEC)