Parkowa 12 (Centrum Edukacji Ekologicznej)

Parkowa 12 (Centrum Edukacji Ekologicznej)

Terminy wywozów odpadów - Parkowa 12 (Centrum Edukacji Ekologicznej)

Zabudowa niezamieszkała

Odpady biodegradowalne

30.12.2020 (PUK)
13.01.2021 (PUK)
27.01.2021 (PUK)
10.02.2021 (PUK)
24.02.2021 (PUK)
10.03.2021 (PUK)
24.03.2021 (PUK)
07.04.2021 (PUK)
21.04.2021 (PUK)
05.05.2021 (PUK)
19.05.2021 (PUK)
02.06.2021 (PUK)
16.06.2021 (PUK)
30.06.2021 (PUK)
14.07.2021 (PUK)
28.07.2021 (PUK)
11.08.2021 (PUK)
25.08.2021 (PUK)
08.09.2021 (PUK)
22.09.2021 (PUK)
06.10.2021 (PUK)
20.10.2021 (PUK)
03.11.2021 (PUK)
17.11.2021 (PUK)
01.12.2021 (PUK)
15.12.2021 (PUK)
29.12.2021 (PUK)

Odpady resztkowe

11.01.2021 (PUK)
25.01.2021 (PUK)
08.02.2021 (PUK)
22.02.2021 (PUK)
08.03.2021 (PUK)
22.03.2021 (PUK)
06.04.2021 (PUK)
19.04.2021 (PUK)
04.05.2021 (PUK)
17.05.2021 (PUK)
31.05.2021 (PUK)
14.06.2021 (PUK)
28.06.2021 (PUK)
12.07.2021 (PUK)
26.07.2021 (PUK)
09.08.2021 (PUK)
23.08.2021 (PUK)
06.09.2021 (PUK)
20.09.2021 (PUK)
04.10.2021 (PUK)
18.10.2021 (PUK)
02.11.2021 (PUK)
15.11.2021 (PUK)
29.11.2021 (PUK)
13.12.2021 (PUK)
27.12.2021 (PUK)

Szkło

11.01.2021 (PUK)
25.01.2021 (PUK)
08.02.2021 (PUK)
22.02.2021 (PUK)
08.03.2021 (PUK)
22.03.2021 (PUK)
06.04.2021 (PUK)
19.04.2021 (PUK)
10.05.2021 (PUK)
24.05.2021 (PUK)
07.06.2021 (PUK)
21.06.2021 (PUK)
05.07.2021 (PUK)
19.07.2021 (PUK)
02.08.2021 (PUK)
16.08.2021 (PUK)
30.08.2021 (PUK)
13.09.2021 (PUK)
27.09.2021 (PUK)
11.10.2021 (PUK)
25.10.2021 (PUK)
08.11.2021 (PUK)
22.11.2021 (PUK)
06.12.2021 (PUK)
20.12.2021 (PUK)

Papier

15.01.2021 (PUK)
29.01.2021 (PUK)
12.02.2021 (PUK)
26.02.2021 (PUK)
12.03.2021 (PUK)
26.03.2021 (PUK)
09.04.2021 (PUK)
23.04.2021 (PUK)
14.05.2021 (PUK)
28.05.2021 (PUK)
11.06.2021 (PUK)
25.06.2021 (PUK)
09.07.2021 (PUK)
23.07.2021 (PUK)
06.08.2021 (PUK)
20.08.2021 (PUK)
03.09.2021 (PUK)
17.09.2021 (PUK)
01.10.2021 (PUK)
15.10.2021 (PUK)
29.10.2021 (PUK)
12.11.2021 (PUK)
26.11.2021 (PUK)
10.12.2021 (PUK)
24.12.2021 (PUK)

Metale i tworzywa sztuczne

15.01.2021 (PUK)
29.01.2021 (PUK)
12.02.2021 (PUK)
26.02.2021 (PUK)
12.03.2021 (PUK)
26.03.2021 (PUK)
09.04.2021 (PUK)
23.04.2021 (PUK)
14.05.2021 (PUK)
28.05.2021 (PUK)
11.06.2021 (PUK)
25.06.2021 (PUK)
09.07.2021 (PUK)
23.07.2021 (PUK)
06.08.2021 (PUK)
20.08.2021 (PUK)
03.09.2021 (PUK)
17.09.2021 (PUK)
01.10.2021 (PUK)
15.10.2021 (PUK)
29.10.2021 (PUK)
12.11.2021 (PUK)
26.11.2021 (PUK)
10.12.2021 (PUK)
24.12.2021 (PUK)