Piłsudskiego 3 (I Liceum Ogólnokształcące)

Piłsudskiego 3 (I Liceum Ogólnokształcące)

Terminy wywozów odpadów - Piłsudskiego 3 (I Liceum Ogólnokształcące)

Zabudowa niezamieszkała

Odpady resztkowe

04.01.2021 (PUK)
18.01.2021 (PUK)
01.02.2021 (PUK)
15.02.2021 (PUK)
01.03.2021 (PUK)
15.03.2021 (PUK)
29.03.2021 (PUK)
12.04.2021 (PUK)
26.04.2021 (PUK)
10.05.2021 (PUK)
24.05.2021 (PUK)
07.06.2021 (PUK)
21.06.2021 (PUK)
05.07.2021 (PUK)
19.07.2021 (PUK)
02.08.2021 (PUK)
16.08.2021 (PUK)
30.08.2021 (PUK)
13.09.2021 (PUK)
27.09.2021 (PUK)
11.10.2021 (PUK)
25.10.2021 (PUK)
08.11.2021 (PUK)
22.11.2021 (PUK)
06.12.2021 (PUK)
20.12.2021 (PUK)

Szkło

04.01.2021 (PUK)
18.01.2021 (PUK)
01.02.2021 (PUK)
15.02.2021 (PUK)
01.03.2021 (PUK)
15.03.2021 (PUK)
29.03.2021 (PUK)
12.04.2021 (PUK)
26.04.2021 (PUK)
10.05.2021 (PUK)
24.05.2021 (PUK)
07.06.2021 (PUK)
21.06.2021 (PUK)
05.07.2021 (PUK)
19.07.2021 (PUK)
02.08.2021 (PUK)
16.08.2021 (PUK)
30.08.2021 (PUK)
13.09.2021 (PUK)
27.09.2021 (PUK)
11.10.2021 (PUK)
25.10.2021 (PUK)
08.11.2021 (PUK)
22.11.2021 (PUK)
06.12.2021 (PUK)
20.12.2021 (PUK)

Odpady biodegradowalne

05.01.2021 (PUK)
20.01.2021 (PUK)
03.02.2021 (PUK)
17.02.2021 (PUK)
03.03.2021 (PUK)
17.03.2021 (PUK)
31.03.2021 (PUK)
14.04.2021 (PUK)
28.04.2021 (PUK)
12.05.2021 (PUK)
26.05.2021 (PUK)
09.06.2021 (PUK)
23.06.2021 (PUK)
07.07.2021 (PUK)
21.07.2021 (PUK)
04.08.2021 (PUK)
18.08.2021 (PUK)
01.09.2021 (PUK)
15.09.2021 (PUK)
29.09.2021 (PUK)
13.10.2021 (PUK)
27.10.2021 (PUK)
10.11.2021 (PUK)
24.11.2021 (PUK)
08.12.2021 (PUK)
22.12.2021 (PUK)