Wąski Tor 1 (Muzeum Historyczne)

Wąski Tor 1 (Muzeum Historyczne)

Terminy wywozów odpadów - Wąski Tor 1 (Muzeum Historyczne)

Zabudowa niezamieszkała

Odpady biodegradowalne

30.12.2020 (PUK)
13.01.2021 (PUK)
27.01.2021 (PUK)
10.02.2021 (PUK)
24.02.2021 (PUK)
10.03.2021 (PUK)
24.03.2021 (PUK)
07.04.2021 (PUK)
21.04.2021 (PUK)
05.05.2021 (PUK)
19.05.2021 (PUK)
02.06.2021 (PUK)
16.06.2021 (PUK)
30.06.2021 (PUK)
14.07.2021 (PUK)
28.07.2021 (PUK)
11.08.2021 (PUK)
25.08.2021 (PUK)
08.09.2021 (PUK)
22.09.2021 (PUK)
06.10.2021 (PUK)
20.10.2021 (PUK)
03.11.2021 (PUK)
17.11.2021 (PUK)
01.12.2021 (PUK)
15.12.2021 (PUK)
29.12.2021 (PUK)

Odpady resztkowe

11.01.2021 (PUK)
25.01.2021 (PUK)
08.02.2021 (PUK)
22.02.2021 (PUK)
08.03.2021 (PUK)
22.03.2021 (PUK)
06.04.2021 (PUK)
19.04.2021 (PUK)
04.05.2021 (PUK)
17.05.2021 (PUK)
31.05.2021 (PUK)
14.06.2021 (PUK)
28.06.2021 (PUK)
12.07.2021 (PUK)
26.07.2021 (PUK)
09.08.2021 (PUK)
23.08.2021 (PUK)
06.09.2021 (PUK)
20.09.2021 (PUK)
04.10.2021 (PUK)
18.10.2021 (PUK)
02.11.2021 (PUK)
15.11.2021 (PUK)
29.11.2021 (PUK)
13.12.2021 (PUK)
27.12.2021 (PUK)

Szkło

11.01.2021 (PUK)
25.01.2021 (PUK)
08.02.2021 (PUK)
22.02.2021 (PUK)
08.03.2021 (PUK)
22.03.2021 (PUK)
06.04.2021 (PUK)
19.04.2021 (PUK)
10.05.2021 (PUK)
24.05.2021 (PUK)
07.06.2021 (PUK)
21.06.2021 (PUK)
05.07.2021 (PUK)
19.07.2021 (PUK)
02.08.2021 (PUK)
16.08.2021 (PUK)
30.08.2021 (PUK)
13.09.2021 (PUK)
27.09.2021 (PUK)
11.10.2021 (PUK)
25.10.2021 (PUK)
08.11.2021 (PUK)
22.11.2021 (PUK)
06.12.2021 (PUK)
20.12.2021 (PUK)

Papier

15.01.2021 (PUK)
29.01.2021 (PUK)
12.02.2021 (PUK)
26.02.2021 (PUK)
12.03.2021 (PUK)
26.03.2021 (PUK)
09.04.2021 (PUK)
23.04.2021 (PUK)
14.05.2021 (PUK)
28.05.2021 (PUK)
11.06.2021 (PUK)
25.06.2021 (PUK)
09.07.2021 (PUK)
23.07.2021 (PUK)
06.08.2021 (PUK)
20.08.2021 (PUK)
03.09.2021 (PUK)
17.09.2021 (PUK)
01.10.2021 (PUK)
15.10.2021 (PUK)
29.10.2021 (PUK)
12.11.2021 (PUK)
26.11.2021 (PUK)
10.12.2021 (PUK)
24.12.2021 (PUK)

Metale i tworzywa sztuczne

15.01.2021 (PUK)
29.01.2021 (PUK)
12.02.2021 (PUK)
26.02.2021 (PUK)
12.03.2021 (PUK)
26.03.2021 (PUK)
09.04.2021 (PUK)
23.04.2021 (PUK)
14.05.2021 (PUK)
28.05.2021 (PUK)
11.06.2021 (PUK)
25.06.2021 (PUK)
09.07.2021 (PUK)
23.07.2021 (PUK)
06.08.2021 (PUK)
20.08.2021 (PUK)
03.09.2021 (PUK)
17.09.2021 (PUK)
01.10.2021 (PUK)
15.10.2021 (PUK)
29.10.2021 (PUK)
12.11.2021 (PUK)
26.11.2021 (PUK)
10.12.2021 (PUK)
24.12.2021 (PUK)