Wojska Polskiego 47 (Ełckie Centrum Kultury)

Wojska Polskiego 47 (Ełckie Centrum Kultury)

Terminy wywozów odpadów - Wojska Polskiego 47 (Ełckie Centrum Kultury)

Zabudowa niezamieszkała

Odpady biodegradowalne

30.12.2020 (PUK)
13.01.2021 (PUK)
27.01.2021 (PUK)
10.02.2021 (PUK)
24.02.2021 (PUK)
10.03.2021 (PUK)
24.03.2021 (PUK)
07.04.2021 (PUK)
21.04.2021 (PUK)
05.05.2021 (PUK)
19.05.2021 (PUK)
02.06.2021 (PUK)
16.06.2021 (PUK)
30.06.2021 (PUK)
14.07.2021 (PUK)
28.07.2021 (PUK)
11.08.2021 (PUK)
25.08.2021 (PUK)
08.09.2021 (PUK)
22.09.2021 (PUK)
06.10.2021 (PUK)
20.10.2021 (PUK)
03.11.2021 (PUK)
17.11.2021 (PUK)
01.12.2021 (PUK)
15.12.2021 (PUK)
29.12.2021 (PUK)

Odpady resztkowe

11.01.2021 (PUK)
25.01.2021 (PUK)
08.02.2021 (PUK)
22.02.2021 (PUK)
08.03.2021 (PUK)
22.03.2021 (PUK)
06.04.2021 (PUK)
19.04.2021 (PUK)
04.05.2021 (PUK)
17.05.2021 (PUK)
31.05.2021 (PUK)
14.06.2021 (PUK)
28.06.2021 (PUK)
12.07.2021 (PUK)
26.07.2021 (PUK)
09.08.2021 (PUK)
23.08.2021 (PUK)
06.09.2021 (PUK)
20.09.2021 (PUK)
04.10.2021 (PUK)
18.10.2021 (PUK)
02.11.2021 (PUK)
15.11.2021 (PUK)
29.11.2021 (PUK)
13.12.2021 (PUK)
27.12.2021 (PUK)

Szkło

11.01.2021 (PUK)
25.01.2021 (PUK)
08.02.2021 (PUK)
22.02.2021 (PUK)
08.03.2021 (PUK)
22.03.2021 (PUK)
06.04.2021 (PUK)
19.04.2021 (PUK)
10.05.2021 (PUK)
24.05.2021 (PUK)
07.06.2021 (PUK)
21.06.2021 (PUK)
05.07.2021 (PUK)
19.07.2021 (PUK)
02.08.2021 (PUK)
16.08.2021 (PUK)
30.08.2021 (PUK)
13.09.2021 (PUK)
27.09.2021 (PUK)
11.10.2021 (PUK)
25.10.2021 (PUK)
08.11.2021 (PUK)
22.11.2021 (PUK)
06.12.2021 (PUK)
20.12.2021 (PUK)

Papier

15.01.2021 (PUK)
29.01.2021 (PUK)
12.02.2021 (PUK)
26.02.2021 (PUK)
12.03.2021 (PUK)
26.03.2021 (PUK)
09.04.2021 (PUK)
23.04.2021 (PUK)
14.05.2021 (PUK)
28.05.2021 (PUK)
11.06.2021 (PUK)
25.06.2021 (PUK)
09.07.2021 (PUK)
23.07.2021 (PUK)
06.08.2021 (PUK)
20.08.2021 (PUK)
03.09.2021 (PUK)
17.09.2021 (PUK)
01.10.2021 (PUK)
15.10.2021 (PUK)
29.10.2021 (PUK)
12.11.2021 (PUK)
26.11.2021 (PUK)
10.12.2021 (PUK)
24.12.2021 (PUK)

Metale i tworzywa sztuczne

15.01.2021 (PUK)
29.01.2021 (PUK)
12.02.2021 (PUK)
26.02.2021 (PUK)
12.03.2021 (PUK)
26.03.2021 (PUK)
09.04.2021 (PUK)
23.04.2021 (PUK)
14.05.2021 (PUK)
28.05.2021 (PUK)
11.06.2021 (PUK)
25.06.2021 (PUK)
09.07.2021 (PUK)
23.07.2021 (PUK)
06.08.2021 (PUK)
20.08.2021 (PUK)
03.09.2021 (PUK)
17.09.2021 (PUK)
01.10.2021 (PUK)
15.10.2021 (PUK)
29.10.2021 (PUK)
12.11.2021 (PUK)
26.11.2021 (PUK)
10.12.2021 (PUK)
24.12.2021 (PUK)